Tôi xin mạo muội có mấy lời trao đổi kinh nghiệm “chơi gái già ” cùng anh em. Âu cũng là một chút đóng góp cho Forum ngày một phát triển, vậy nếu bác nào đã có dịp chơi rồi thì chúng ta cùng trao đổi xem sao nhé.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...